Literatur:Koka-kola socijalizam-2012

Aus Docupedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Vučetić, Radina, Koka-kola socijalizam (2. izd. ed.), Beograd 2012: Službeni Glasnik, ISBN 978-86-5191304-7.