Literatur:Tito - viđenja i tumačenja-2011

Aus Docupedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Manojlović Pintar, Olga (Hrsg.), Tito - viđenja i tumačenja: zbornik radova, Beograd 2011: Inst. za Noviju Istoriju Srbije, ISBN 978-86-7005-097-6.